„Szanuj nieskończoną ilość form
jaką stwarzam
jeśli zatrzymujesz się
przy jakiejkolwiek
wiedz że mnie to martwi –
zostajesz w tyle”

 

Prawo rytmu: 

” Wszystko wpływa i wypływa;
 Wszystko płynie, na zewnątrz i do środka;
wszystko ma swoje pływy;
wszystko wznosi się i opada;
ruch wahadła manifestuje  się we wszystkim;
odchylenie w lewo jest równe odchyleniu w prawo 
 rytm dąży do wyrównania „

Prawo wibracji:

"Nic nie spoczywa; Wszystko się porusza; Wszystko jest w ruchu; wszystko wibruje"


HERMES

Prawo powiązania: 

„Jak na górze, tak i na dole; Jak na dole, tak i na górze”

Prawo przyczyny i skutku

Każda przyczyna ma swój skutek, a każdy skutek ma swoją przyczynę; wszystko dzieje się według Prawa; przypadek nie jest niczym innym, jak inną nazwą Prawa, gdy ono nie jest rozpoznane (przypadek to jedynie nazwa dla nierozpoznanego Prawa); istnieje wiele poziomów, na których rozgrywają się przyczyny, lecz nic nie ucieknie przed Prawem (istnieje wiele płaszczyzn przyczynowości, lecz nic nie wymyka się Prawu)”